ธนาคารต่างๆ

SCB ไทยพาณิชย์ ไหนเฉี่ยง  แซ่ฟุ่ง เลขที่บัญชี 210-206913-0 สาขาย่อย เตอะ แพลทินัม แฟ่ชั่น มอลล์ 
BBLกรุงเทพ ไหนเฉี่ยง  แซ่ฟุ่ง เลขที่บัญชี 087-0-02833-9 สาขาประตูน้ำ
BBLกรุงเทพ บจก.แพนโซนิคส์ เลขที่บัญชี 106-4-84245-1 สาขาประตูน้ำ
KBANK บจก. แพนโซนิคส์ เลขที่บัญชี 005-2-60663-2 สาขาประตุน้ำ
KBANK คุณไหนเฉียง  แซ่ฟุ่ง เลขที่บัญชี 005-2-653991 สาขาประตุน้ำ
KTC กรุงไทย NAICHENG SAEFONG เลขที่บัญชี 163-0-04114-9 สาขาประตุน้ำ